เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นและการพัฒนา

 

            บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด           โดยมีคุณภูมิพัฒน์ สุคนธราช เป็นกรรมการผู้จัดการ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง     จึงได้รับความไว้วางใจดูแลและให้บริการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ที่อยู่ในเขตจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

          ด้วยวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ทางการบริหาร จึงได้ขยายงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ได้บริการครบในอีกหลายพื้นที่ ที่ยังคงมีความต้องการบริการที่มีมาตรฐานจากทางบริษัทฯ

 

ความเชื่อมั่นในการให้บริการ

 

          บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมพัฒนาอย่างจริงจัง เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะให้บริการมีคุณภาพ และคุ้มค่าเงินที่สุด บริษัทฯ จึงได้เน้นให้มีการจัดฝึกอบรมปฐมนิเทศ   และอบรมพัฒนาต่าง ๆ ให้มีขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการที่ประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า ได้เริ่มนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งภายในบริษัทฯ และในหน่วยงาน จัดให้มีการออกเยี่ยมลูกค้าแต่ละรายเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อติชม และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 31,492