บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทได้ดำเนินกิจการ

ด้วยทีมบริหารมากประสบการณ์ อย่างมืออาชีพ แก่ผู้สนใจทั่วไป

ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้าง ร้าน โรงงาน โรงพยาบาล หมู่บ้าน อาคารชุด และอื่นๆ

ประสบการณ์ผู้บริหาร 

นายภูมิพัฒน์ สุคนธราช BSc., Economics, Kasetsart University Master Degree,MBA, Kasetsart Univesity

ปัจจุบัน  
Managing Director -บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
  -บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เซอร์วิสเซส จำกัด
  -บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา พลัส จำกัด
  -เลขานุการ สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   
ประสบการณ์ที่ผ่านมา  
Deputy Managing บริษัท รวมโชค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (หมู่บ้านเดอะลากูนน่าโฮม)
Director บริหารหมู่บ้านขนาดใหญ่ 7 phase ขนาด 1,200 หลัง
Branch Manager , บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   สาขาเชียงใหม่ ,
Vice President พระราม 2 , รามคำแหง , เสรีเซ็นเตอร์ , พระราม 3 , เดอะมอลล์บางแค  บริหารสาขาโฮมโปร และกำลังพลมากกว่า 1,000นาย
ผู้จัดการสาขา  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน ) สาขา สีลม , บางรัก , สุขุมวิท
หุ้นส่วนผู้จัดการ  Little Thai Café ร้านอาหารไทยใน Melbourne,Australia.

 

                           

 

คณะทำงาน  

 
ประธานที่ปรึกษา พล.ต.ต. จักรภพ สุคนธราช
ที่ปรึกษา พ.ต.อ. กัมพล สุคนธราช
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ พ.ต.อ.หญิง อำภาพร คงคาชนะ
กรรมการ ร.อ.ไตรภพ สุคนธราช
                                                     
กรรมการผู้จัดการ นาย ภูมิพัฒน์ สุคนธราช
รองกรรมการผู้จัดการ นาง เบญจภรณ์ ฐิติพันธ์รังสฤต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางสาว หทัยชนก สุคนธราช
ฝ่ายปฏิบัติการ นาย กฤษฎิ์ภัฏ ภักดีบัญชาศักดิ์
 

 

 ทำไมถึงควรเลือกใช้บริการ บจก.รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์(กรุงเทพ)

1. มีจุดแข็งด้านการ  Training  ที่เป็นระบบ 
-          Train  the  trainer
-          Roll  play
-          On the job training
-          Evaluation  and  Retraining , if need
2. Same day Service
-          สามารถนัดหมายผู้บริหารเพื่อแก้ไขงานภายในวันเดียว
-          ขั้นตอนการตัดสินใจ สั้น กระชับ รวดเร็ว
3. Competitive  Price & Good Quality Service
-         จ่ายน้อยแต่คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา  

การกำหนดมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

                                                             1. มาตรฐานความปลอดภัย (ในส่วนการปฎิบัติงานเชิงระบบ)
                                                           2. มาตรฐานในการให้บริการ (ในส่วนงานบริการ และประสานงาน)
                                                            3. มาตรฐานในการสนับสนุนงาน (การสนับสนุนทั้งด้านกำลังพลและอุปกรณ์)

การกำหนด Plan ในการทำให้เกิดคุณภาพ 

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ได้กำหนด Action Plan ดังนี้
1.การอบรม ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และตรวจความพร้อมอุปกรณ์ รปภ. 1 เดือน /ครั้ง
2.การอบรม เพิ่มขีดความสามารถ รปภ. 3 เดือน/ครั้ง
3.การตรวจสารเสพติด 3 เดือน/ครั้ง
4.การตรวจสุขภาพประจำปี 1 ปี/ครั้ง
5.การทดสอบสมรรภภาพ ร่างกาย 3 เดือน/ครั้ง
6.การอบรมการใช้ถังดับเพลิง และความรู้เรื่องอัคคีภัย 1 ปี /ครั้ง
7.การประเมินผลการทำงาน 1 เดือน /ครั้ง

การคัดสรรและสรรหาบุคลากร

หัวหน้าชุด
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 30-45 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน รปภ.
4. ผ่านการเป็นหัวหน้าชุดรปภ. ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการเป็นรปภ. มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย
เจ้าหน้าที่ รปภ. หรือ ดอร์แมน
1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 20-45 ปี วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน รปภ.
4. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย

ร่วมงานกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

120 ลาดพร้าว 106 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 Office Telephone     02-5389943

Mobile 081-9798455 / 081-7908455

sigmapower.sc@gmail.com

 

Visitors: 31,492